مجله همه چیز

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 30 فروردين 1400 توسط همه چیز

فیفا ۱۰ سال دیگر وجود خارجی نخواهد داشت! نهادی که اکنون از سازمان ملل متحد بزرگتر است و بیشتر از آن عضو دارد.

گلف در کل دنیا بازی می شود؛ ما اتحادیه گلف داریم ولی در آنجا خبری از یک نهاد شبیه به فیفا نیست. همین طور تنیس در حال تغییر است، فرمول یک در حال تغییر است...

فیفا یک ایراد دارد: آن ها قدرت، مشاغل و پول را تکه تکه می کنند و این طور همه را راضی نگه می دارند. من و جانلوکا اهل ایتالیا هستیم و می دانیم چه تشکلاتی چنین کاری انجام می دهد. وکیل من می گوید که نمی توانم این حرف ها را بزنم چون در غیر این صورت مرا به دادگاه خواهند برد ولی من مایلم علیه آن ها در دادگاه حاضر شوم. ولی من و جانلوکا بر حسب کشوری که از آن آمده ایم، می دانیم که این ساز و کار به چه تشکلاتی شباهت دارد چرا که آن ها شفاف کار نمی کنند و تا زمانی که برای خودشان خوب نباشد، برای دیگران کاری انجام نمی دهند. بنابراین فیفا در دهه آخر وجودش را سپری می کند.

شاید ده سال دیگر من و جاناتان بارنت در این صنعت حضور نداشته باشیم ولی مطمئن باشید آن زمان فیفایی هم در کار نخواهد بود.
اگرچه تغییرات جدید الزاما وجود نهادی همچون فیفا را نفی نمی‌کند، اما با توجه به این کودتای فوتبالی که برخلاف نظر یوفا و فیفا و با وجود تهدیدات فراوان شکل گرفت، به نظر می‌رسد دیری نخواهد گذشت تا خود فیفا هم موجودیتش را در سایه این تغییرات پهن دامنه در خطر ببیند.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 30 فروردين 1400 توسط همه چیز

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رابطه معکوسی میان سهم مخارج گروه خوراکی و درآمد خانوارها وجود دارد و با افزایش درآمد خانوار سهم مخارج خوراکی کاهش می یابد. با اتخاذ روشهای کسبوکار الکترونیکی، مزایای حاصل از یکپارچگی زنجیرۀ تأمین، همچون کاهش هزینه، افزایش انعطاف پذیری و افزایش سرعت پاسخدهی تحقق مییابد. در مقایسه با دیورت تعریف متفاوتی از فرمهای تابعی انعطافپذیر ارائه داد. با بررسی متغیرهای اصلی در این سیستم، تصمیم گرفته شد نرخ پاسخگویی به تقاضا، متغیر اصلی مشکل در نظر گرفته شود و سیاستهایی برای بهبود این متغیر بررسی و ارزیابی شود. بخش چهارم به تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش اختصاص دارد و درنهایت، بخش پنجم، دربردارندۀ نتیجهگیری و برخی پیشنهادها برای پژوهشهای آینده است. ﺑﺮای ﺑـﺮآورد ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺗﻤـﺎم ﻣﻌـﺎدﻻت ﺑـﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ ﮐﺎراﺗﺮی ﻧﯿﺎز است ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش «ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌـﺎت معمولی» ﻫﻤﺮاه ﺑا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت به ظاهر ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ (SUR− OLS) ﺑﺮای ﺑﺮآورد مدل استفاده میشود. سفارشها روز قبل در وبسایت شرکت ثبت میشود و مشتریان در زمان ثبت نام، ملزم به پرداخت هزینۀ غذا و همچنین هزینۀ ارسال آن هستند؛ سپس سفارشها پس از تأیید به آشپزهای منتخب مشتری ارسال می شود.

برای این منظور، زمان سفارش فقط از ساعت 15:00 تا 18:00 روز قبل است؛ بنابراین، آشپزها میتوانند برای خرید سبزیجات و مواد غذایی تازه برنامهریزی کنند. یکی از نکات مهم برای این سیستم، تهیۀ مواد غذایی سالم و با کیفیت از مواد تازه و بدون ضایعات است. با این وجود برای تهیهٔ غذا از گروههای دیگری همچون قارچها و باکتریها نیز استفاده میشود. پس از آن، آشپزها غذاها را آماده میکنند و سرانجام، سفارشها پیش از ساعت 12:00 با موتور سیکلت یا اتومبیل به مشتریان تحویل داده میشود. توجه: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. تقاضا، مقدار کالا یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداری میشود. برای شناخت تقاضای یک سیستم موجودی باید مواردی، مانند اندازۀ تقاضا، نرخ تقاضا، الگوی تقاضا، مستقل یا وابستهبودن تقاضا شناسایی و تعیین شود ( کریمی و جنابی، ۱۳۹۲). در یکی از پژوهشهای پیشین با هدف کاهش نوسانهای تقاضا و افزایش رضایت مشتری، از رویکرد پویاییشناسی سیستم استفاده شده (جوادیان و همکاران، 1391) و در پژوهش دیگری، ابزار مصاحبه برای بررسی و طراحی یک مدل چابک پویا با رویکرد پویاییشناسی سیستم به کار رفته است (رجبزاده و همکاران، 1391). در پژوهش حاضر نیز از همین شیوه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است.

یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه، رفتارهای نامطلوب در زنجیرۀ تأمین، بهویژه نوسانهای موجودی است. این رفتارهای نامطلوب به تحمیل هزینه های هنگفت ناشی از نگهداری موجودی بیشتر از حد نیاز و همچنین هزینه های کمبود محصول در صورت نگهداری موجودی کمتر از حد نیاز منجر میشود (هوانگ و کونچ، 2012). بهطور کلی، استفاده از پویاییشناسی سیستم، گامی مؤثر برای حل مدلهای پیچیده در فرایندهای کسبوکار است (لی و هو، 2012). پویاییشناسی سیستم، بهعنوان رویکردی عملیاتی، کمّی و انعطافپذیر برای شبیهسازی یک مدل کسبوکار شناخته شده است. درادامۀ مقاله، در بخش دوم، چارچوب نظری پژوهش توضیح داده میشود. در مجموع احتساب کششهای قیمتی، متقاطع و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران نشان میدهند که در مناطق شهری گروه نان و غلات با گروه گوشت و گروه ماهی و حیوانات دریایی و گروه لبنیات و تخم مرغ و گروه روغن و چربیها مکمل هستند. فروش مواد اولیه صنایع غذایی در داخل ما را از واردات این محصولات بی نیاز کرده و سالانه صرفه جویی ارزی فراوانی در پی خواهد داشت .

ممکن است کالاها و خدمات زیادی نیاز باشد؛ ولی به تقاضا تبدیل نشود. باید توجه داشت تقاضا با نیاز تفاوت دارد. توسعه و دستکاری مدل کسبوکار با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم. در این پژوهش، از پویاییشناسی سیستم با توجه به توانایی آن در تجزیهوتحلیل تصمیمهای مدیریتی و اتخاذ سیاستهایی برای بهبود و رشد کسبوکار الکترونیکی استفاده شده است. فرضیه تقارن را نمیتوان مانند فرضیه همگنی برای تکتک معادلات آزمون کرد، بلکه بایستی این قید را بر کل سیستم معادلات، اعمال کرد درحالیکه قید همگنی برای تکتک معادلات به کار میرود. تقاضای مشتری برای کالاها و مواد مختلف را نمیتوان با اطمینان در همۀ زمانها پیشبینی کرد. از این روز اهمیت زیادی دارد که حتما خرید مواد اولیه غذایی مختلف، با تضمین کیفیت و موجودی بالا انجام بپذیرد تا در مراحل بعدی تامین دچار مشکلی نباشیم. اگر چنین است: مشخصات عمومی را که می تواند بین چندین تامین کننده بالقوه استفاده شود، ایجاد کنید. می توان تاکید داشت که ضمانت سلامت مواد اولیه غذایی از سوی تامین کننده های این حوزه، از رقابتی ترین فاکتورهایی است که باعث می شود برخی از تامین کننده ها همیشه در صدر قرار داشته و برخی دیگر به سرعت اعتبار خود را از دست بدهند.

منبع: این سایت


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت : بلاگ یو
ساخت وبلاگ جدید رایگان وی آهنگ مشاور گروپ دکتر ذهن خرید بک لینک از همه بلاگ اقساط اپل
بستن تبلیغات [X]